Ansvarstagande

Nordiva Healthcare AB och Ansvarstagande

Vår utgångspunkt är att CSR (Corporate Social Responsibility) ska vara en central del av vår företagskultur och att det på så sätt påverkar allt vi gör. Vi kallar detta för LOVE = LiVing Our Values.

Nordiva har som mål att bedriva en affärsverksamhet, där CSR är en central del i hur vi är med och förbättrar världen. Vi arbetar fortlöpande med vår miljöpåverkan och arbetsmiljö hås såväl oss själva som våra leverantörer, men stödjer även andra projekt för en bättre värld. Mer förenklat kan vi säga att vi vill vara med att skapa en bättre värld både for oss, men också för framtida generationer.

Vår miljöstrategi

Vi arbetar kontinuerligt för att minimera vår påverkan på miljön. Detta gör vi genom att arbeta på alla nivåer i och runt företaget med miljöfrågor.  Nordiva’s miljöpolicy genomsyrar hela vår affär och är en del i vårt övergripande strategiska arbete.

 • Vara den mest miljövänliga leverantören till svenska apotek och dagligvarumarknaden år 2015
 • Stödja projekt för att minska miljöpåverkan orsakad av människor
 • Engagera oss i vårt samhälle för att skapa synbara och märkbara förändringar i den lokala miljön.

Leverantörer, produkter och arbetsmiljö

Mission: Nordiva Healthcare AB strävar efter att bli ledande inom ansvarsfull tillverkning inom vår bransch.

 • Nordiva ska fokusera på affärsrelationen med våra leverantörer och inte koncentrera oss på efterföljsamhet. Vi tror att en sund affärsrelation är det bästa sättet att genomdriva positiv förändring hos våra leverantörer.
 • Nordiva är emot all typ av djurförsök och vi skall inte sälja några produkter eller produktdelar/ingredienser som har blivit testade på djur.
 • Nordiva skall uppmuntra användningen av naturliga ingredienser i alla delar av våra produkter.
 • Nordiva arbetar mot en produktportfölj som ska bestå av 100% återvinningsbara och/eller nedbrytbara produkter.
 • Nordiva arbetar I linje med ”Fair Trade”-principer uppsatta och övervakade av Amnesty International

Vad menar vi med ansvarsfull tillverkning?

 • Hälsa och säkerhet i första rum!
 • Alla ska arbeta av fri vilja!
 • Alla ska ha rätt att bilda och ansluta sig till en facklig verksamhet
 • Alla ska kunna leva på sin lön
 • Alla är lika och ska bli behandlade som lika, oavsett religion, kön eller hudfärg.
 • Ingen ska behöva arbeta omåttliga arbetstider.
 • Ingen ska behöva bli verbalt eller fysiskt kränkt.
 • Inget barnarbete

Alla Nordivas leverantörer genomgår fortlöpande kontroller enligt de principer som är uppsatta av Nordiva Healthcares styrelse. Kontrollerna ska genomföras åtminstone vart tolfte månad av en företagsrepresentant. Nordiva hanterar avvikelser från våra uppsatta principer genom att samarbeta och uppmuntra våra leverantörer till långsiktig förändring.

Prenumerera på Nyheter

Följ Nordiva Healthcare AB